Oerfaren besättning på Bourbon Dolphin

Två rapporter som lämnats in till den statliga utredningskommission som utreder olyckan då Bourbon Dolphin i april sjönk ifrågasätter besättningens kompetens. Rapporterna kommer från bogserbåten Olympic Hercules och den halvt nedsänkbara borrplattformen Transocean Rather, vars ankare Bourbon Dolphin hanterade när olyckan inträffade. Grim Are Bergtun, befälhavare på Olympic Hercules, säger i sin rapport att han ansåg att den generella erfarenhetsnivån hos besättningen på Bourbon Dolphin var för låg för den här typen av jobb. Han pekar särskilt ut bryggteamet. Ross Watson, bogseringsansvarig ombord på Transocean Rather, skrev i en rapport till sin avlösare ett par dagar före olyckan att besättningen på den senare olycksdrabbade ankarhanteraren inte hade tillräcklig erfarenhet för uppgiften.Bourbon Dolphin kapsejsade och sjönk nordväst om Shetland i april och åtta människor förlorade sina liv. En statlig utredning ska lämna sin rapport om olyckan i februari.