Frontline rapporterar kraftig vinstminskning

Frontline redovisar ett resultat på USD 606,8 miljoner för 2005, att jämföra med USD 1,02 miljarder 2004. Omsättningen sjönk från USD 1,85 miljarder till USD 1,51 miljarder. Rörelsekostnaderna sjönk från USD 738,3 miljoner till USD 717,2 miljoner.