Vinstminskning för Mærsk

A.P Møller-Mærsk redovisar en vinst efter skatt på DKK 16,1 miljarder för 2006, cirka DKK fyra miljarder lägre än året innan. Resultatförsämringen var väntad p g a de stora problem man haft efter övertagandet av P&O Nedlloyd, fallande lastvolymer och höga bunkerpriser. Nettointäkterna uppgick till DKK 264,7 miljarder, en ökning med DKK 56 miljarder jämfört med året innan. Containersjöfarten stod för nettointäkter på DKK 150,3 miljarder (DKK 128,9 miljarder 2005), men resultatet efter skatt blev en förlust på DKK 3,3 billion, mot en vinst på DKK 7,6 miljarder 2006. Totalt transporterade Maersk Line 6,1 miljoner TEU förra året, vilket är i nivå med Maersk Lines och P&O Nedlloyds samlade volymer året innan. Tank och offshore omsatte DKK 22,1 miljarder och gjorde en vinst på DKK 5,7 miljarder, nästan två miljarder mer än 2005. Olja och gas omsatte DKK 41,1 miljarder, upp från 27,4 miljarder året innan. Vinsten efter skatt blev DKK 10,1 miljarder, en ökning med 3,2 miljarder. Övriga verksamheter bidrog också till vinsten, även om varvsverksamheten hade ett tufft år.