Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Folk/företag

Från LNG till vattenbussar

Här kommer en lista på resterande program vid den Maritima mötesplatsen i Almedalen. Bland annat blir det seminarier om LNG och framtidens fartyg.

Onsdag: 12.00-13.45

”En konkurrenskraftig och hållbar transportnäring”, arrangeras av Seko Sjöfolk.

Medverkande: Jessica Rosencrantz (M) (Riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet), Anders Ygeman (S) (Gruppledare trafikutskottet), Rickard Gegö (VD, Sveriges Åkeriföretag), Jan Kilström (VD, Green Cargo), Lars Lindgren (ordförande, Transport), Jan Rudén (ordförande, Seko), Pia Berglund (VD, Sveriges Redareförening), Cecilia Våg (hållbarhetschef, Stena Recycling AB), Anders Norberg (Vice VD, Transportgruppen), Per Bondemark (ordförande, Näringslivets Transportråd).

Onsdag: 14.00-15.00

”Vad betyder hamnarna för aktiebolaget Sverige?”, arrangeras av Sveriges Hamnar.

Medverkande: Björn Alvengrip (Hallandshamnar/Sveriges Hamnar), Nils Bohlin (Samhällsekonomi, HUI Research), Karolina Boholm (Skogsindustrierna), Ove Eriksson (Sjöfartsverket), Hans Rothenberg (M) (Riksdagens näringsutskott) och Stephan Müchler (Sydsvenska Industri- och Handelskammaren).

Onsdag: 15.15-16.30

”Fem nedslag – Corehamnarnas betydelse i hamnsverige?”, arrangeras av Trelleborgs Hamn AB.

Medverkande: Tommy Halén (Trelleborgs Hamn), Roger Danell (Luleå Hamn), Johan Röstin (CMP), Johan Castwall (Stockholms Hamnar), Elias Wästberg (Göteborgs Hamn).

Panel: Stephan Müchler (Sydsvenska Industri- och Handelskammaren), Ulf Bingsgård (M) (Trelleborgs kommun), Joachim Glassel (Svensk Handel), Karolina Boholm (Skogsindustrierna), Hans Rothenberg (M) (Riksdagens näringsutskott).

Onsdag 17.00-19.00

Maritimt mingel: ”Framtidens varuägare – hur resonerar transportköparen kring sitt varuflöde?”, arrangeras av Sjöfartsforum.

Trendspanare: Karin Bodin (Polarbröd AB)

 

Torsdag: 8.00-8.45

”Hållbar pendling går över vattnet – hur ska det realiseras?”, arrangeras av Vattenbussen AB och Sjöfartsforum

Medverkande: Anders Lindström (Trafikförvaltningen SSL och Waxholmsbolaget), Karl Garme (KTH Marina System), Anna Anund (K2, ny nationell kollektivtrafiksforskningsplattform), Susanna Hall Kihl (Vattenbussen AB), Madeleine Sjöstrand (Kommunförbundet Stockholms Län).

Torsdag: 10.00-10.45

”LNG, ett drivmedel på frammarsch inom sjöfarten – vad händer och hur ser marknaden ut?”, arrangeras av Sjöfartsforum och Energigas Sverige.

Medverkande: Anders Mathiasson (Energigas Sverige), Johan Algell (Skangass), Carl-Lennart Axelsson (AGA), Kari Granberg (Viking Line), Tryggve Ahlman (Sveriges Redareförening).

Torsdag: 11.00-12.00

”Vägfärjorna utvecklar hållbar sjöfart”, arrangeras av Trafikverket Färjerederiet.

Medverkande: Anders Werner (Trafikverket Färjerederiet).

Torsdag: 12.00-13.00

Filmvisning: ”Mälarsjöfarten – den dolda tillgången”, arrangeras av Handelskammaren Mälardalen.

Torsdag: 13.00-13.45

”Sjöfart och Sjöfartsskydd – nödvändig symbios?”, arrangeras av Kungl. Örlogsmannasällskapet

Medverkande: Christer Bruzelius (VD, Destination Gotland), Magnus Jönsson (Försvarsmakten), Per Geijer (Svensk Handel), Annicka Engblom (Moderaterna), Göran Hådén (Miljöpartiet, partistyrelsen).

Torsdag: 14.00-14.45

”Utflaggning av skärgårdstrafiken – hot eller möjlighet?”, arrangeras av Sjöfartsforum och Skärgårdsredarna.

Medverkande: Stefan Koskinen (Almega), Kenny Reinhold (ordförande Seko sjöfolk) Affe Norgren (Skärgårdsredarna), Bertil Pevantus (Styrsöbolaget), Anna Törnqvist (Transportstyrelsen).

Torsdag: 15.00-16.15

”Den internationella sjöfarten belastar vår havsmiljö. Hur kan det bli bättre?, arrangeras av Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten.

Medverkande: Karin Andersson (Chalmers tekniska högskola), Pia Berglund (VD Sveriges redareförening), Katarina Händel (Sjöfartsverket), Kjell Larsson (Sjöfartshögskolan Linnéuniversitetet), Agneta Nilsson ( Trelleborgs hamn), Jessica Hjerpe Olausson (Havs- och vattenmyndigheten), Anders Olsson (DHL), Jessica Rosencrantz (M) (Ledamot i Trafikutskottet).

Torsdag: 17.00-19.00
Maritimt mingel: ”Framtidens fartyg och båtar – hur kommer de att se ut och vad kännetecknar utvecklingen?”

Trendspanare: Karl Garme (KTH Farkost och flygteknik)

 

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.