Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Miljö | Fartygsutrustning | Hamn/Logistik

Hundra personer från 14 länder diskuterar LNG

Viking Grace och LNG-hanteringen i Stockholm väcker intresse.

– Vi fick byta lokal, redan ett par veckor i förväg hade vi fått fler anmälningar än vi räknat med, säger Tryggve Ahlman på arrangerande Sveriges Redarförening (SRF).

Under parollen ”Make a Difference” samlades nära hundra deltagare från 14 länder i Stockholm för att prata LNG.

– Det är fantastiskt att vi kan samlas så här och visa upp vad branschen kan, säger Tryggve Ahlman.

Jessica Rosencrantz (M), riksdagsledamot som sitter i trafikutskottet, fick tillfälle att berätta för alla internationella gäster om allt den svenska regeringen gör för sjöfarten, och eftersom både hennes budskap och temat för hela konferensen är LNG var hon noga med att understryka att det finns andra alternativ.

– Det är viktigt att inte bara stödja ett alternativ men LNG nämns i regeringens arbete, säger Jessica Rosencrantz som också nämner metanol.

Sprida kunskap

SRF:s vd Christer Schoug är inne på samma linje men understryker att alternativen för redare inför de hårdare svavelreglerna 2015 är få.

– Det finns ännu inte en enda scrubber som är 100 procent i drift. Det är precis samma läge som för ett år sedan. Jag visar bilder på DFDS fartyg för de är ett fantastiskt företag som delar med sig av sina erfarenheter av scrubber-tekniken, säger Christer Schoug.

– Informationsspridning och att dela med sig av kunskap, hur fungerar det när det någonstans i bakgrunden finns affärshemligheter? frågar Tryggve Ahlman Edvard Molitor från SSPA som just beskrivit hur projektet ”Make a Difference” – som studerar hela hanteringen av LNG och bunkringen av den flytande naturgasen som ett fartygsbränsle – fortskrider.

– Där har vi Zero Vision Tool som verktyg för där ingår som en del att de medverkande företagen ska dela med sig och sprida kunskap, säger Edvard Molitor.

Zero Vision Tool är Redareföreningens och SSPA:s projekt där en lång rad företag ingår i olika delprojekt som alla är strukturerade på samma vis.

Många frågor

Under den två dagar långa konferensen, eller workshopen, i projektet ”Make a Difference” där deltagarna får se både Viking Grace och Seagas, bunkerfartyget som på en dryg halvtimme sex dagar i veckan förser färjan med LNG, på nära håll dominerar frågor kring regelverk och tekniska aspekter: får man ha radarn igång under bunkringen och om inte har det någon verklig inverkan på säkerheten, vilka säkerhetsavstånd behövs, finns det regler i alla hamnar, ser de i så fall likadana ut? Och många fler.

Klart är att det finns mycket arbete kvar på många plan innan DNV:s prognos om 1.000 fartyg som drivs med LNG redan 2020 kan slå in.

– För alla er underleverantörer som tillverkar vad det nu må vara till alla de tusentals fartyg som opererar i det kommande SECA finns det en enorm marknad, säger Christer Schoug.