Färjan Mikolaj Kopernik får en ersättare

Euroafrica har köpt färjan Vironia, byggd 1976/1977, från det estniska rederiet Euro Shipping OÜ. Övertagande sker i november men färjan måste anpassas till nya kajer och ramper. Därför skall akterpartiet byggas om. Man planerar att den 158 meter långa järnvägsfärjan ska trafikera linjen Swinoujscie – Ystad under första kvartalet 2008. Målet är att Vironia (ex Star Wind, ex Rostock) ska ersätta Mikolaj Kopernik, byggd 1974.Fram till 2002 och på sommaren 2005 trafikerade Vironia som järnvägsfärja under namnet Star Wind på SeaWind Lines linje Åbo–Stockholm och under åren 2002–2005 på linjen Tallinn–Helsingfors. Vironia gick i trafik mellan Kotka och Sillamäe från mars 2006 till oktober 2007. Sedan har det gått på charter på linjen Paldiski–Kapellskär.