Eimskip skär ner

Containerrederiet Eimskip känner av den ekonomiska snålblåsten på Island och har därför inlett ett betydande sparprogram. Bolaget har redan minskat antalet fartyg som servar Island med export/import från elva till åtta. Rederiet har 1.500 anställda, varav 900 på Island. För att undvika betydande uppsägningar, har det beslutats om 10-procentiga lönesänkningar för vissa grupper. Trots detta måste 25 anställda sägas upp på Island och 47 i övriga Europa. Rederiet räknar med att spara ISK 2,4 miljarder per år (SEK 85 miljoner).