Wärtsilä skär ned

Wärtsilä anpassar sin Ship Power-affärsverksamhet till den kraftigt försvagade globala marknadssituationen. Under årets första fyra månader sjönk Ship Powers orderingång med 86 procent till EUR 135 miljoner jämfört med motsvarande period året innan. Wärtsilä planerar att skära ned antalet arbetsplatser inom Ship Power med 400 till 450 personer, av vilka cirka 80 i Finland. Omstruktureringsåtgärderna förväntas ge årliga besparingar på cirka EUR 30 miljoner när de successivt uppnått full effekt mot slutet av 2010.