DFDS LISCO tjänade på försäljning av linje och fartyg

Det litauiska rederiet DFDS LISCO hade en omsättning på EUR 71 miljoner och nådde en icke reviderad vinst på EUR 10 miljoner för år 2006. Det är nästan dubbelt så mycket som året innan. Rederiet förklarar det högre resultatet med reavinster från försäljning av en färjelinje och fartyg. Vinstprognosen för 2007 är EUR 3,5–4,3 miljoner, vilket är lägre än vinsten 2005 som då uppgick till EUR 6,6 miljoner.DFDS LISCO har sålt sin Klaipeda–Karlshamn-service till moderbolaget DFDS Tor Line, köpt LISCO Optima (ex Svealand) och sålt Palanga, Klaipeda och Tor Neringa.