Höga böter för DFDS Lisco

DFDS Lisco har av en domstol i Brest ålagts att betala EUR 700.000 (USD 950.000) för ett oljesutsläpp från deras fartyg Vytautas. Fartyget var på väg genom Engelska kanalen i juni 2007, när franska kustbevakningen upptäckte ett 37 kilometer långt oljefält från Vytautas. Böterna är högre än de EUR 650.000 som åklagaren krävt.Vytautas är såld och kallas numera Klaipeda Star.Domstolen i Brest bötfällde även rederiet Star Reefers UK, som får betala EUR 350,000 för ett oljeutsläpp från fartyget Ecuador Star i mars 2007.