Deep Sea Supply säljer och hyr tillbaka

John Fredriksen-kontrollerade Deep Sea Supply Star är i begrepp att sälja två ankarhanteringsfartyg till Ship Finance International och ta tillbaka fartygen i en tolvårig bareboat-charter. Uppgörelsen gäller fartygen Sea Leopard och Sea Bear som byggdes på Kværner Kleven i Norge 1998 och 1999. Försäljningspriset för de två fartygen blir USD 63 miljoner. Deep Sea Supply har för närvarande 15 offshore supplyfartyg och ett nybyggnadsprogram på ytterligare 16 fartyg vid varv i Norge, Singapore och Indien med leverans 2007 till 2009.