Deep Sea Supply säljer AHTS

Deep Sea Supply ska sälja AHTS-fartyget Sea Wolverine som är under byggnation till TMM, Mexico. Det överenskomna bruttopriset för fartyget är USD 22 miljoner och Deep Sea Supply gör en vinst på USD 6 miljoner. Sea Wolverine ska levereras från ABG Shipyard, Indien, under första halvan av maj 2008 för att senare i samma månad levereras till TMM.