Dansk tankergigant bildad

Danska Wonsild Tankers slås samman med Clipper-gruppens tankerverksamhet som drivs i brittiskbaserade Crescent Tankers och Copenhagen Tankers, det senare ett joint venture med Wontsild. Verksamheten kommer nu att drivas under namnet Clipper Wontsild Tankers och man förfogar över en flotta på 65 fartyg, huvudsakligen kemtankers. Flottan förväntas ha vuxit till 90 fartyg inom några år. Wonsild har ett mångårigt samarbete med Exxon Chemicals på marknaden norr om Rotterdam. Crescent Tankers har länge arbetat för de stora oljebolagen på den brittiska kusten. Copenhagen Tankers arbetar på spotmarknaden med 35 fartyg på 7.000–20.000 ton dödvikt. Wondsild Tankers nuvarande chef och delägare Jan Meinertz blir styrelseordförande och Bjarne Tvilde, vd i Copenhagen Tankers blir vd i det nya bolaget.