Camillo Eitzen köper kemtanker

Camillo Eitzen har omförhandlat en bareboatcharter som skrevs i oktober 2004 för två City Class kemtankers på 13.000 ton dödvikt, som skall levereras från varv i oktober 2006 och februari 2007. Nu kommer man istället att köpa det första fartyget, medan den femåriga bareboatchartern för det andra kvarstår. ”Sichem Oslo”, det City Class-fartyg som levererades i februari i år har nu seglat in på en ettårig charter för Stasco (Shell) i Storbritannien.