Bourbon Dolphins stabilitet ifrågasatt

Två av Bourbon Dolphins befälhavare ifrågasatte fartygets stabilitet under undersökningskommissionens återupptagna förhör. De berättade att de toppade upp bunker och färskvattentankar så ofta de kunde för att öka stabiliteten under operationerna, och båda sa att fartyget kunde vara svårhanterat när bunkertankarna inte var fulla. Den ene befälhavaren berättade också för kommissionen om en incident några månader innan den fatala olyckan i april. Bourbon Dolphin och tre andra ankarhanterare manövrerade en rigg utanför Mongstad. Med trustrarna igång krängde fartyget kraftigt åt babord. Befälhavaren gick då omedelbart till Mongstad för att förbättra stabiliteten genom att toppa upp bunkertankarna. Kommissionen ifrågasatte också hur man kunde genomföra ett besättningsbyte med en överlämning på bara en och en halv timme när den nye befälhavaren och två styrmän skulle manövrera fartyget för första gången. Frågor ställdes också om trimtankarna som under vissa omständigheter, som under utdragen krängning, kunde förvärra krängningen.