Var é brudarna..?

Ja, som reporter i sjöfartsbranschen är det inte utan att man ställer sig den frågan ibland. Inte minst när man bevistar diverse mässor och event.

När jag själv agerade mingelreporter på Donsö Shipping Meet i början av september kunde jag inte undgå att notera att det var tämligen ont om kvinnor – om man nu inte räknar med de damer som serverade mat, hällde upp kaffe eller delade ut mässmaterial. 

Bland de utställande företagen i mässhallarna fick man leta länge innan man hittade någon kvinnlig representant i form av en chef eller vd. 

donsömässan13_tillblogg_web

(Donsö Shipping Meet 2013) 

Spegel av samhället 

Men kanske är det inte så konstigt att sjöfarten fortfarande är så mansdominerad och att kvinnorna lyser med sin frånvaro i sjöfartsbranschens ledarskikt – det återspeglar förstås bara hur det är i den svenska företagsvärlden och den offentliga världen i övrigt. Tittar man på Statistiska Centralbyråns senaste siffror (2011) över andelen män respektive kvinnor i chefspositioner totalt sett visar det sig att ungefär två tredjedelar är män. 

Och tittar man sedan närmare på hur det ser ut i näringslivet finns det färska siffror från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton, som redovisades i Göteborgs-Posten för en tid sedan. Enligt deras beräkningar leds endast två procent av Göteborgs medelstora företag av en kvinnlig vd. I Stockholm är det något bättre – där är motsvarande siffra 13 procent. 

Hopp om framtiden? 

Kanske kommer könsskillnaderna i sjöfartsbranschen att jämnas ut framöver – eller inte? På Sjöfartshögskolan i Kalmar är just nu 19 procent av sjökaptensstudenterna kvinnor. Av sjöingenjörsstudenterna är bara 9 procent kvinnor. 

Ungefär likadant ser det ut på Chalmers. Där är cirka 15 procent av sjökaptensstudenterna kvinnor och cirka 8 procent av sjöingenjörsstudenterna kvinnor. 

För övrigt så har Statistiska Centralbyrån räknat ut att 2033 är året då lika många kvinnor som män kommer att vara chefer i Sverige – detta under förutsättning att den förändringstakt som har varit de senaste åren fortsätter. 

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]