Adler Danias kapten dömd

Kaptenen på passagerarfartyget Adler Dania som ”kidnappade” två polska tulltjänstemän i oktober 2006 har dömts till böter på EUR 4.000 av en tysk domstol. Rederiets styrelse friades från anklagelserna.Flykten till Herringsdorf från polska farvatten med polska tullmän ombord var en politisk skandal vid slutet av 2006. De polska tulltjänstemännen var civilklädda och började en kontroll när de fastställde att det olagligt såldes skattefria cigaretter och alkohol ombord, men kaptenen tog fartyget till tyskt farvatten eftersom han inte förstod tulltjänstemännens legitimationer då de var på polska. Den polska kustbevakningen sköt två varningsskott för att hindra Adler Dania att lämna polskt territorialvatten. De polska tulltjänstemännen förhördes på en tysk polisstation och där kontrollerades deras legitimationer och identitet.