0 i vinst men tre nya fartyg för Nordic Tankers

Nyligen etablerade Nordic Tankers redovisar ett nollresultat för första halvåret, men räknar med en vinst på DKK 60–65 miljoner för hela året. Särskilt försäljningen tidigare i år av Difko Birtha spädde på intäkterna. I år har man tagit över tre fartyg: i maj Difko Lisbeth (nu Nordic Lisbeth), i juli Nordic Ruth och i september Nordic Pia. De två sistnämnda ägs i ett joint-venture med italienska Zacchellokoncernen, som har 25 procent i vardera fartygen. Nordic Pia är ett nybygge som initialt beställdes av Zacchello men vari merparten sedan såldes till Nordic Tankers, som bildades med företaget Difko 47 som grund.