Torstensson lovar runt

Under valårets första hela arbetsvecka lovar infrastrukturminister i sju punkter att stärka den svenska sjöfarten. Regeringen ska ”fatta beslut om att se över vad som krävs för effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter, och kanske framförallt möjlighet att införa ett svenskt internationellt fartygsregister”, skriver ministern på Göteborgs-Postens debattsida. Punkt nummer två är att Transportstyrelsen fått uppdraget att ”effektivisera och skapa större flexibilitet för besiktning av fartyg som för svensk flagg”, nummer tre är att Sverige ska ”utreda och genomföra EU:s regelverk om inre vattenvägar”. Torstenssons fjärde punkt är att regeringen ”arbetar aktivt” med att sänka administrativa kostnader med 25 procent. Punkt nummer fem säger att regeringen ”förbereder ett förslag om skattenedsättning för landansluten el till fartyg i hamn”. Än luddigare är punkt nummer sex, regeringen satsar på forskning där miljö ”och där i sjöfart” är ett prioriterat område, och punkt sju att Sjöfartsverket får ”i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram” för hur näringen ska kunna rekrytera kompetent personal.Vad gäller tonnageskatten har ministern inget nytt att komma med.”Sedan vet jag att det för sjöfartsnäringens del är oerhört viktigt med ett införande av tonnageskatt. Jag delar den åsikten och kommer fortsatt arbeta för att en tonnageskatt ska kunna införas så snart som möjligt”, skriver Åsa Torstensson.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]