Myndighet

  • Positiv trend. De senaste åren har trenden för det svenska fartygsregistret vänt till det bättre, konstaterar Trafikanalys i sin rapport om den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation.