Odfjell säljer fartyg och chartrar tillbaka

Odfjell säljer kemtankfartyget MT Bow Santos, byggt 2004 och på 19.997 dwt, till Star Tankers AS. Odfjell bokför en nettovinst på USD 18 miljoner vid försäljningen. Fartyget ska levereras till sin nya ägare i december 2008. Samtidigt har Odfjell ingått bareboat-charter med Star Tankers för en period av fem år med option på att köpa fartyget. Odfjell Ship Management ansvarar för tekniskt management av fartyget.