Nytt managementbolag bildat

United Shipping & Trading Company (moderbolag till Dan Bunkering och Uni Tankers) har adderat ännu ett rederi till koncernen. Uni Chartering A/S är ett nybildat dotterbolag i Svendborg som kommer att syssla med kommersiell management av tankfartyg. Broström kommer fortsätta att ansvara för kommersiellt management av Uni Tankers nuvarande flotta. Det nya bolaget leds av bröderna Per och Franz Ekmann som fram till för sex månader sedan arbetade på Simchart.