NAT köper suezmax-nybyggnadskontrakt

First Olsen har avtalat om att sälja två suezmax nybyggnadskontrakt, för närvarande under konstruktion vid Bohai Shipbuilding i Kina. Köpare är Nordic American Tanker Shipping och priset är USD 90 miljoner per fartyg. Fartygen förväntas att levereras från varvet i fjärde kvartalet 2009 och i det första kvartalet 2010. Fartygen kontrakterades i september 2006, kontraktspriset per fartyg var USD 73,7 miljoner.