Företag: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Nu söker vi en universitetsadjunkt i nautiska ämnen med inriktning mot transportteknik Kalmar.

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 700 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart. Placeringsort tillsvidare: Sjöfartshögskola i Kalmar

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildning samt uppdrags- och fortbildningskurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser i tankfartyg för olje- och kemikalietransporter, men kommer även att omfatta andra kurser inom nautiska ämnen som exempelvis navigation, meterologi m.fl. beroende på sökandes kompetens, förutsättningar och intresse för detta. Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, handledning samt examination. Arbetsuppgifterna innebär även samarbete med studenter, kollegor, personal inom LNU men även myndigheter, organisationer och företag inom sjöfartsnäringen som exempelvis Transportstyrelsen, rederier och andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt. För lärare inom LNU är det också viktigt att följa utvecklingen inom de egna ämnesområden och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Vid brist på högskolepedagogisk utbildning kommer den att erbjudas som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitet är den som har visat avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. I vissa fall kan yrkesskicklighet vara behörighetsgivande. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. För behörighet till denna anställning krävs dessutom avlagd Sjökaptensexamen och goda kunskaper i svenska och engelska, speciellt den marina terminologin, såväl i tal som i skrift. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Meriterande i övrigt är genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap, dokumenterat god samarbetsförmåga, erfarenhet från arbete ombord på tankfartyg och erfarenhet som befälhavare eller överstyrman i oceanfart. Meriterande är också vetenskaplig kompetens inom området. Vi ser gärna sökande med ambition till vidareutbildning inom forskningsområdet. När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. 

Kontaktpersoner

Prefekt Ted Bågfeldt, Telefon 0480-49 76 75 Direkt, 0706-77 46 39 Mobil Avdelningschef Pelle Pettersson, Telefon 0480-497674 Direkt, 0706-339014 Mobil, Personalkonsult Carina Axelsson, Telefon 0470-70 85 07 Direkt, 0702-40 30 07 Mobil