Företag: Linnéuniversitetet

Lektor och adjunkt i maskintekniska ämnen, IGF

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland – tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 450 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart.

________________________________

Lektor

Ämnesområde för befattningen: Maskintekniska ämnen
Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidare. 6 månaders provanställning tillämpas

Arbetsbeskrivning:
Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildningar för sjöingenjörer och i fristående kurser samt uppdrags- och fortbildningskurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser inom området fartygsdrift inom IGF-koden och med fossila bränslen, förbränningsteknik och fartygssystem. Stora delar av kurserna bedrivs i simulator- och/eller laborationsmiljöer. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, examination och handledning av projekt och examensarbeten. I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor och sjöfartsbranschen. Aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete förutsätts.

Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Särskilda behörighetskrav för tjänsten

 • Avlagd sjöingenjörsexamen
 • Behörighet som maskinbefäl minst klass V
 • Goda kunskaper om STCW, MARPOL och SOLAS
 • Erfarenhet av framdrift med och bunkring av LNG
 • Erfarenhet som simulatorinstruktör i maskinrumssimulator
 • Undervisningserfarenhet på minst grundnivå
 • Förmåga att undervisa på svenska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är dokumenterad

 • Erfarenhet som 1:e Fartygsingenjör och av maskineri i moderna fartyg
 • Erfarenhet av framdrift med batteridrift
 • Erfarenhet av kursansvar och utveckling av kurser på grundnivå och avancerad nivå
 • Förmåga att kunna undervisa på engelska
 • God administrativ förmåga
 • Handledarerfarenhet av att handleda studenter på grund- eller avancerad nivå
 • Högskolepedagogisk utbildning

________________________________

Adjunkt

Ämnesområde för befattningen: Maskintekniska ämnen
Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidare. 6 månaders provanställning

Arbetsbeskrivning:
Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildningar, inom sjöfart och drift samt i fristående kurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser inom området fartygsdrift inom IGF-koden och med fossila bränslen, förbränningsteknik och fartygssystem. Stora delar av kurserna bedrivs i simulator- och/eller laborationsmiljöer. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, examination samt handledning av projekt och examensarbeten.

Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupper som inom kollegiet.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

En del av kurserna är behörighetsgivande, vilket kräver goda insikter i nationella och internationella regelverk.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt sjöingenjörsexamen eller magisterexamen i sjöfartsvetenskap.

Särskilda behörighetskrav för tjänsten

 • Yrkesskicklighet i form av behörighet som maskinbefäl, samt erfarenhet som minst förste fartygsingenjör
 • Goda kunskaper om STCW, MARPOL och SOLAS
 • Erfarenhet av framdrift med och bunkring av LNG
 • Undervisningserfarenhet på minst grundnivå
 • Erfarenhet som simulatorinstruktör i maskinrumssimulator
 • Förmåga att undervisa på svenska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Meriterande i övrigt är dokumenterad

 • Tjänstgjort i befattning som maskinbefäl i närtid
 • Erfarenhet av framdrift med batteridrift
 • Erfarenhet av kursansvar och utveckling av kurser på grundnivå
 • Förmåga att kunna undervisa på engelska
 • God administrativ förmåga
 • Handledarerfarenhet av studenter pågrundnivå
 • Högskolepedagogisk utbildning

________________________________

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:
Prefekt Björn Pundars, tel: 0480-49 76 70
Studierektor Tobias Hedin, tel: 0480-49 76 82
HR-partner Hanna Holgersson, tel: 0470-70 84 90

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen ”Ansök” längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer –
Anställningsordning under rubriken ”viktiga dokument” längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

|