Företag: Kustbevakningen

Aspiranter

Kustbevakningen

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Beskrivning

Vill du göra en insats för säkra och rena hav? Är du en trygg och flexibel person som bevarar lugnet även i krissituationer? Då kanske yrket som kustbevakare passar dig. 

Inget vanligt arbete
Tidig morgon eller sen kväll. Under gassande sol eller i isande kyla. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust för att rädda, hjälpa och övervaka.

Som kustbevakare har du ett stimulerande och aktivt arbete där du tillsammans med dina kollegor löser varierande arbetsuppgifter. Då arbetet som kustbevakare är ett beredskapsjobb innebär det att vardagligt rutinarbete under patruller till sjöss, på land eller i luften varvas med intensiva arbetspass där du kan ställas inför utmanande och svåra situationer.

Variationen gör att ingen patrull är den andra lik. Du lever och arbetar nära dina kollegor och samarbetet er emellan är ett måste för att kunna lösa uppgiften. Detta skapar en arbetsplats som kännetecknas av tillit, gemenskap och yrkesstolthet. Kustbevakningsyrket ställer höga krav på personlig lämplighet och förmåga att hantera myndighetsutövning. I din roll som kustbevakare kommer du att möta människor som misstänks ha begått brott eller som befinner sig i en utsatt situation. Det kräver en personlig mognad tillsammans med ett gott omdöme och en god kommunikativ förmåga.

Gör skillnad till sjöss
Nu söker vi 20 aspiranter till vår grundutbildning som startar i januari 2019.

Utbildningen omfattar två terminer teori i Karlskrona med praktisk kompetens inom sjömanskap. Efter teorin genomförs en termin sjöpraktik ute i Kustbevakningens verksamhet.

Studierna bedrivs på heltid och undervisningen sker med lärare från Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten och olika universitet. Undervisningen är inriktad på problemlösning och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Utbildningen innehåller även befälskurserna maskin- alternativt fartygsbefälskurs klass VII som en termin beroende på om och vilken befälskurs du saknar.

Lön under utbildningstiden
Under utbildningstiden har du en tidsbegränsad anställning med lön. Efter genomförd och godkänd aspirantutbildning övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Under aspirantutbildningens gång får du chans att lämna önskemål om vilken av kuststationerna du vill tjänstgöra vid (se gärna på vår hemsida vilka stationer som finns) men placering kommer att ske där verksamhetsbehovet är som störst.

Kvalifikationer

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier (www.vhs.se)
  • Fartygsbefälskurs klass VII och/eller maskinbefälskurs klass VII (eller högre nautisk/maskinbefälsutbildning)
  • Svenskt medborgarskap
  • B-körkort utan trafikvillkor automatväxel
  • Godkänt läkarintyg för sjöfolk i obegränsad fart (TSFS 2011:117)

Vi ställer höga krav på personlig lämplighet med en förmåga att hantera myndighetsutövning. Du har en personlig mognad och handlingskraft tillsammans med ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Du är tillmötesgående och engagerad, du tar egna initiativ och har en god kommunikativ förmåga.

Vi förutsätter att du har en god datorvana samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har viss sjövana med ett uttalat intresse för att verka inom en maritim miljö i alla väder.

Du som blir uttagen till intervju ska vid intervjutillfället uppvisa godkända handlingar (intyg/betyg/kursbevis) som bekräftar att du uppfyller samtliga antagningskrav. Intervjuer kommer att genomföras under första hälften av september.

I antagningsprocessen ingår det förutom intervju ett testförfarande som bland annat innehåller fysiska tester, personlighetstester, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Villkor 

Anställningen är tidsbegränsad i ett och ett halvt alternativt två år, beroende på om du vid anställningstillfället har examen i både FBVII och MBVII eller enbart i den ena. Tillträde under januari 2019.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.