Högsta vinsten någonsin för Mols-Linien

Trots höga bränslepriser och inte minst den tuffa konkurrensen från Stora Bält-bron kan Mols-Linien redovisa ett rekordresultat för 2006. Vinsten ökade med 11,8 procent, jämfört med 2005, till DKK 52,2 miljoner. Omsättningen ökade med sex procent till DKK 761 miljoner. Under året transporterades 992.500 bilar mellan Sjællands Odde och Ebeltoft/Århus samt 360.000 lastbilar och trailers mellan Århus och Kalundborg. Den senare siffran är den högsta någonsin. Rederiet hade 492 anställda och personalkostnader på DKK 209,1 miljoner. Personalnedskärningar innebar en kostnadsbesparing på cirka DKK 7,8 miljoner jämfört med 2005.