Hamnstrejken i St Petersburg stoppad

Arbetarna i de tre stora stuveribolag som har verksamhet i Seaport of St Petersburg har, enligt SeaNews.ru, avbrutit sin strejk sedan förhandlingar om ett nytt kollektivavtal har inletts. Strejken trappades upp i förra veckan, då man beslöt att lägga ned arbetet i 2–3 timmar varje dag. Det var huvudsakligen truck- och kranförare som omfattades av strejken, vilka svarar för ungefär 15 procent av det totala antalet anställda i stuveribolagen. Deras aktion innebar dock att arbetet stoppades även för övriga hamnanställda. Strejken hade inte stöd av de övriga hamnanställdas fackföreningar. SeaNews.ru rapporterar att några lastägare beslutat att lämna St Petersburg.