Golden Ocean köper och säljer vidare fartyg

Golden Ocean har kancellerat bareboat-avtalet för panamax-fartyget Golden Joy, byggt 1994, mot att köpa fartyget för USD 10,7 miljoner. Fartyget ska nu säljas vidare för leverans i oktober 2009 till en icke namngiven köpare. Golden Ocean gör en nettovinst på USD 16 miljoner för affären.