Franskt örlogsfartyg lämnar Somalia

Det franska örlogsfartyget Floreal har avslutat sitt uppdrag inom EU Navfor efter 105 dagar i tjänst. Vid sidan om patrullering i somaliska vatten har fartyget eskorterat fartyg från FN:s livsmedelsprogram som har transporterat förnödenheter till Somalia.