Företag:

Max Mejia

Professor Max Mejia har utsetts att efterträda Dr. Cleopatra Doumbia-Henry som rektor för World Maritime University i Malmö. Han tar över posten den 29 juni 2023. Max Mejia har arbetat på WMU sedan 1998 och är för närvarande ansvarig för universitetets PhD Program och Associate Academic Dean. Han har själv varit student på WMU och har en masterexamen i Maritime Safety Administration från 1994. Han har också studerat bland annat politik och juridik.

Innan han kom till WMU tjänstgjorde Mejia på olika fartyg inom marinen och kustbevakningen, samt hade olika landbaserade tjänster på Filippinerna. 2013–2016 var han tjänstledig från WMU för att tjänstgöra som generaldirektör för Marine Industry Authority på Filippinerna.

World Maritime University, WMU, grundades 1983 av FN:s sjöfartsorganisation IMO. Hittills har nära 6.000 personer från 170 länder och områden varit elever här. 

|