Företag:

Albert Hansson och Anton Höglund

Rederi AB Donsötank har från årsskiftet startat en Chartering avdelning. Rederiet hälsar Anton Höglund och Albert Hansson välkomna till kontoret på Donsö. Anton och Albert har båda tidigare arbetat för Navix Maritime Chartering.