Estniska miljöinspektionen kräver stort skadestånd för oljeutsläpp i Muuga hamn

Estniska miljöinspektionen kräver skadestånd på EEK 5 miljoner (EUR 320.000) för ett oljeutsläpp i Muuga hamn den 29 november i fjol. Den ryskflaggade tankern Mekhanik Voronkov, byggd 1971 och på 6.600 dwt, läckte då ut större mängder olja. Oljeutsläppet berodde på att en tank av misstag överfylldes och tjockolja läckte ut i vattnet. I hamnen insamlades över 3 ton tjockoljeavfall. Miljöinspektionen kräver skadestånd från fartygets ägarbolag i London. Mekhanik Voronkov är ett av Volgotankers tankfartyg.