Eivind Kolding ny ordförande för Danske Bank

Eivind Kolding, redare i A. P. Møller-Mærsk och vd för Maersk Line, har utsetts till ny ordförande för Danske Bank. Han tar över ordförandeskapet i slutet på mars. Danske Bank är den största banken i Skandinavien och har alltid haft täta band till A. P. Møller-Mærsk. Eivind Kolding är redan styrelsemedlem, och han är inte den enda i styrelsen med sjöfartsbakgrund. Finansdirektören i J. Lauritzen, Birgit Aagaard-Svendsen, har också en stol men hon kommer att lämna sin plats vid nästa årsmöte.