Danskt fartyg kapat av pirater

Clipperägda CEC Future kapades i fredags av somaliska pirater utanför Jemen, på resa mot Batan i Indonesien. En grupp pirater tog över fartyget – vars besättning består av elva ryssar (varav fyra med uppehållstillstånd i Estland), en georgier och en est – och styrde mot somaliska farvatten. Fartygen från Task Force 150 var upptagna en bit ifrån CEC Future och kunde inte ingripa eftersom piraterna redan var ombord när de kom till platsen.– Vårt största bekymmer är säkerheten för besättningen, säger Per Gullestrup, chef för Clipper Project som opererar fartyget på uppdrag av ägaren i Clipper Group.Per Gullestrup leder den grupp som samlades direkt efter att larmet om kapningen hade skickats ut, men gruppen väntar tills vidare på att piraterna ska kontakta Clipper Group.Estniska utrikesministeriet har kontakt med det danska rederiet och med familjerna till de fem ur besättningen som bor i Estland.– Estniska utrikesministeriets vilja är att snabbt agera för att familjerna ska få fortlöpande information om utvecklingen, säger Urmas Paet, landets utrikesminister, till estländska medier.Estniska utrikesministeriet har lyft upp problemet med somaliska pirater på möten i EU och NATO efter incidenten i somras, då en estnisk sjöman var med ombord på det kapade fartyget Lehmann Timber.CEC Future är byggd i Århus 1994 och var på resa från Antwerpen till Indonesien med last av stål.