”Tänk att stå där på gymnasieskolans öppna hus och kunna garantera arbete”

I min roll som ombudsman har jag sedan jag började inte fått uppleva något verkligt uppsving inom sjöfarten. Nu börjar vi se ett uppsving, och om vill vi att det ska fortsätta är kompetensbristen något vi måste arbeta med. Jobbgaranti kan vara ett av svaren på den problematiken.

De första åren från 2010 när jag blev anställd var nästintill totalt mörker. Utflaggningarna haglade och det var skytte­gravskrig mellan fack och arbetsgivare. Men någonstans på vägen bestämde vi oss för att arbeta tillsammans och ur det föddes först blå skatt och sedan blå tillväxt. Vi arbetar tillsammans om näringspolitik, vi arbetar tillsammans om förhindrandet av trakasserier.

Nu är det dags att branschen tar sig an nästa stora utmaning: kompetensbristen. Vi kan inte börja konkurrera om de färdigutbildade som kommer ut från våra gymnasieskolor och högskolor. Vi måste konkurrera om eleverna. Vi måste visa hur attraktiva vi är. När det landbaserade företaget står på gymnasieskolans öppna hus och lockar med mobiltelefon och egen servicebil räcker det inte att rederiet står där och säger ”du kan få ett sommarvikariat och visar du framfötterna där så kan du få fortsätta vikariera”. Vi kan inte fortsätta förlora högskolestudenterna till stora teknikföretag redan innan de ens tagit examen. När vi väl fått dem att söka och de fått en plats måste vi följa dem hela vägen genom skolan. Inte bara vara en bra praktikplats, utan höra av oss under hela utbildningstiden. Branschen konkurrerar med alla andra branscher om den bästa kompetensen.

Antalet pensionsavgångar överstiger i dag det antal som kommer ut från våra gymnasieskolor, vi har alltså verkligen chansen att införa en jobbgaranti. Tänk att stå där på gymnasieskolans öppna hus och kunna garantera arbete. Sköter man sig under sin skolgång i dag så får man jobb, men en jobbgaranti hade varit något annat. Det hade gjort att fler hade sökt, och ju fler som söker desto bättre blir kvaliteten på dem som kommer in.

Jobbgaranti är inte hela lösningen, men det är en liten pusselbit. Vi måste fortsätta arbeta med arbetsmiljön. Regeringen ger nu Transportstyrelsen i uppgift att se över möjligheten att inrätta regionala skyddsombud till sjöss. Vi måste fortsätta arbeta med attitydförändringen som pågår inom ramen för Vågrätt. Alla är välkomna till sjöss och ”spantad för traden” är ett gammalt och förlegat uttryck. Vi måste bli bättre på att ge småbarnsföräldrar möjligheten att kombinera familjeliv och ett liv till sjöss. Vi har många utmaningar men gemensamt är att många av dem börjar med kompetensen.

Låt oss, likt de andra utmaningarna i vår bransch, ta oss an kompetensbristen. Tillsammans löser vi problemen och tar sjöfarten framåt.