Sjömän hyllas på Åland

I dag på Alla helgons dag ställer sig de åländska sjöfartsorganisationerna och Ålands landskapsregering nere vid statyn Mannen vid ratten, intill Ålands sjöfartsmuseum och den fyrmastade barken Pommern. Det har man gjort i exakt åttio år i år. Under det gångna året har inga dödsfall inträffat bland sjömän eller fiskare som sökt sin utkomst till sjöss. Kaj Dahlén som höll inledningstalet sade bland annat:

”Vi påminns nu och då om att elementen är oss övermäktiga. Stormarna tenderar att bli allt värre. Vi har orsak att leva med respekt för havet som trots allt gett oss och ger oss mycket.”

Här kan man läsa mer om dagens hyllning.

img_8660

Så här såg det ut vid Mannen vid ratten i dag på Alla helgons dag i Mariehamn.