Full fart för sjöräddare

Hälsningar från ett Åland som just nu är som allra vackrast och livligast. I skärgården går färjorna för högtryck och till och med gamla Pommern får hissade segel! Men först några ord om säkerheten till sjöss.

Det råder högsommar och semestertider vilket inte minst märks i statistiken för Ålands sjöräddningssällskap. Uppdragen är många och synnerligen varierande. Det kan handla om båtar som sjunkit vid bryggor, livräddning av kanotister, skadade knän, vanliga motorhaverier, grundstötningar och mycket mer. Livet som frivillig sjörövare blir aldrig vardag. Här kan man läsa mer om Ålands sjöräddningssällskaps uppdrag i år.

Inför denna sommar har de åländska sjöräddarna i samarbete med Ålands penningautomatförening dessutom satsat på en mobil station för sjöräddning, kanske först i hela Norden! Stationen utgörs av en vit container samt en Fast Rescue Boat (FRB). I containern finns kommunikationsradio, räddningsdräkter, hjärtstartare, brandsläckare, -filtar och mycket mer. Den ska utgöra en plats för vila och planering i samband med större räddningsoperationer

Målsättningen är att vid händelse av en olycka nånstans på Åland ska containern kunna vara på plats inom ett dygn, som mest. Tanken är att den ska passa lika bra på ett lastbilsflak som på däck i samband med oljekatastrofer till havs. Ålands sjöräddningssällskap har tillsammans med Ålands landskapsregering och fler varit synnerligen aktivt i framtagandet av en ny oljeskyddsplan för hela Åland.

Ålands sjöräddningssällskap finansieras huvudsakligen av det överskott som det allmännyttiga spelbolaget PAF genererar. Sjöräddningen var en av de föreningar som år 1967 startade PAF, två år efter att det första roulettbordet öppnat i Mariehamn.

IMG_2522

Så här ser den nya sjöräddningscontainern ut där den just nu står vid Ångbåtsbryggan i Mariehamn. Under året ska enheten trimmas in och inför nästa år bli en viktig del av det frivilliga räddningsväsendet.

julholm4

Så här kan ett uppdrag se ut för sjöräddningen. Bottenpluggen (eller növla som man säger på Kökar) är viktig att hålla koll på.

IMG_2426

Gudingen är ett av de fartyg som sköter transporterna av både fordon och passagerare i den åländska skärgården.

IMG_2460

 

Skiftet är ett annat.

 

IMG_2468Med hjälp av frivilliga krafter har Pommern fått segel vilka hissas vid högtidligare tillfällen eller bara för att man har lust. Pommern är som bekant världsunik!

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.