Bangladeshiskt bulkfartyg kapat i Indiska oceanen

Det Bangladesh-ägda bulkfartyget Jahan Moni har kapats i Indiska oceanen 300 sjömil från den indiska kusten, rapporterar EU Navfor. Fartyget har en besättning på 26 man, alla uppges vara bangladeshiska medborgare. Jahan Moni, 44.377 ton dödvikt, bygges 1996 på kroatiska Uljanikvarvet.Inklusive Jahan Moni håller nu pirater, företrädesvis från Somalia, 23 fartyg och 547 besättningsmän som gisslan.