Absalon grep misstänkta pirater

Den danska fregatten Absalon beslagtog två snabbgående båtar i Adenviken under onsdagen. Båtarna och dess besättning på tio personer är nu i förvar hos Absalon och man försöker identifiera dem. De två snabbgående båtarna, som observerades av Absalons Lynx-helikopter, hade flera sorters piratutrustning i lasten som handeldvapen, automatgevär och raketgevär. Vidare hittades också utrustning för att kunna borda större fartyg. Det är vanligt förekommande att piraterna använder snabbgående båtar i sina attacker mot handelsfartyg. Det är första gången som förmodade pirater grips av marinstyrkor.De senaste fartygskapningarna gäller ett japanskt och grekiskt fartyg. Den Hongkong-registrerade kemtankern Stolt Valor, 25.000 dwt, har kapats i Adenviken. Fartyget kapades 38 sjömil från Yemens kust. Stolt Valors besättning består av 18 indier, två filippinare, en från Bangladesh och en ryss. Fartyget ägs av det japanska bolaget Central Marine men är på timecharter till Stolt Tankers. Greklands-baserade Navigation Maritimes bulkfartyg Centauri, 19.556 dwt, med en besättning på 25 man, kapades 200 sjömil utanför Somalias huvudstad Mogadishu under torsdagen, skriver TradeWinds.