ABB levererar land-el till Holland America Line

ABB har fått en order på att leverera utrustning som gör det möjligt för tre av Holland America Lines 13 kryssningsfartyg att ansluta sig till elnätet i land när de ligger i sin hemmahamn Seattle. Lösningen innehåller ställverk, maskiner, programvara och kablar. Genom att använda landbaserad el kan de mycket elintensiva kryssningsfartygen reducera, eller till och med eliminera, sina utsläpp när de ligger i hamn. ABB levererade 2000 världens första installation av det här slaget till Göteborgs hamn.