Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Tank | Haveri

Zebron-åtalet växer

Förutom att befälhavaren för Zebron åtalas för grovt sjöfylleri åtalas han nu också för brott mot fartygssäkerhetslagen. Det berättar åklagaren i ärendet för Sjöfartstidningen.  

– Ja, eftersom mannen framfört fartyget trots att det varit belagt med nyttjandeförbud åtalas han nu också för brott mot fartygssäkerhetslagen. Fälls han för det är det normalt sett dagsböter som gäller, som då grundar sig på hans inkomst, säger åklagare Susanne Öhbom till Sjöfartstidningen. 

Ingen tvekan 

Som Sjöfartstidningen tidigare berättat stod det tidigt klart att mannen skulle komma att åtalas för grovt sjöfylleri.  

Enligt Susanne Öhbom hade befälhavaren 1,56 promille alkohol i blodet då han den 18 september gick på grund med tankfartyget Zebron i Stockholms skärgård.  

– Exakt vilken påföljd jag kommer att yrka på för det brottet på kan jag inte svara på, man får ju väga in hur länge han har framfört fartyget vid tillfället och se till andra omständigheter. Men troligen blir det mer än en månads fängelse, säger Susanne Öhbom.

Inga bevis 

Mannen var även misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik, men när det gäller det brottet så blir det inget åtal. Enligt Susanne Öhbom går det inte att bevisa att mannen gjort skyldig till vårdslöshet. 

– Han gick ju på grund med Zebron redan i augusti, vilket då ska ha berott på något fel på fartyget. Därefter togs fartyget upp på varv och så gick man på grund igen den 18 september och sannolikt var det då på grund av samma fel. Det går åtminstone inte att bevisa att det inte berodde på det. Därför kan jag inte bevisa någon vårdslöshet i lagens mening, säger Susanne Öhbom.

Panama-behörigheter

När det gäller frågan om befälhavaren haft giltiga behörigheter gjorde man bedömningen att inte gå vidare i det ärendet. 

– Det finns intyg utfärdat av Panama som visar att han har Master-utbildning och GMDSS-utbildning, och om det inte skulle visa sig stämma skulle det på sin höjd resultera i böter. Med tanke på den korta tid vi hade till vårt förfogande för den här utredningen fanns det därför ingen anledning för oss att gå vidare med den delen, säger åklagare Susanne Öhbom, som lämnade in åtalet till Stockholms tingsrätt på fredagen.

Tingsrätten har nu två veckor på sig att hålla förhandling i ärendet. Tills dess kommer den 56-årige befälhavaren, som är spansk medborgare, att fortsätta sitta häktad.   

Kommentarer

 • Alias J Lägerwall

  Zebron: en historia om svensk oduglighet och oförståelse i brottslig sjöfart?

  Brott mot nyttjandeförbud har i fartygssäkerhetslagen (FSL) påföljd om fängelse på upp till ett år på straffskalan. Om det är så att fartyget belagts med nyttjandeförbud, vilket är det kraftigaste verktyget som i praktiken utverkas för att förhindra mycket allvarliga konsekvenser, måste brottet anses som grovt. Man kan, med båda Zebron-fallen i färskt minne, inte annat än konstatera att både befälhavare och besättning otvivelaktigt har haft kännedom om fartygets allvarliga brister och ändå nyttjat fartyget.

  Problemen är sannolikt av flera huvudorsaker:
  – rättsväsendet kan inte hantera de riktigt grova brotten till sjöss
  – besättningen har inte haft något att förlora på sitt agerande
  – att det är kostsamt och besvärligt för rättsväsendet samt kriminalvården att hantera utlänningars udda brott med dess påföljder. Det är svårhanterligt och en stor kostnad som sannolikt vägs in.

  Det är inte förvånande att man från åklagaren ”ganska svenskt” tycks gå på linjen att alkohol är den stora boven i dramat. Dels är det inte så och dels är det en känslig åtalspunkt då man knappast kan ha det provunderlaget som kan fastställa att man inte ”eftersupit”.

  Det är på något sätt ett löjets skimmer att det som är väsentligt i sjörätten har vänds till en bisak, nämligen fartygssäkerhet. Att man förutom ”snuttifieringen” av brott mot FSL, d.v.s. ”kanske lite böter”, dessutom ignorerar att man med säkerhet inte haft behörighet att ens mönstra ombord, än mindre att framföra fartyget är oerhört pinsamt både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Då det handlar om utlänningar som är involverade i organiserad brottslighet i en avknoppning av sjöröveri, så kommer inkomsten inte att kunna bedömas och ersättning till brottsofferfonden säkerligen att utgå.

  Rubriken på ämnet borde ha varit ”Zebron-åtalet rör en minimal del av det som inträffat – en rättsskandal – gör något grovt brottsligt till sjöss, det kan vara värt besväret”.

  Rent krasst, eftersom Zebron tydligen kommer att lämna landet på ett eller annat sätt, kanske samhället skall ta ansvaret att bogsera ut henne till Afrikas kust för att bli av med problemet och ett ytterligare katastrofscenario!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.