Fotograf: Sveriges Riksdag

Kategori: Politik

Fler skriftliga frågor om sjöfartsstödet

Nu har ytterligare två riksdagsledamöter ställt skriftliga frågor om regeringen avser förändra regelverket om sjöfartsstöd på grund av den pågående pandemin.
Hampus Hagman (KD), frågar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om ministern och regeringen avser att förändra regelverket så att sjöfartsstöd tillfälligt kan betalas ut till rederier som tvingats ta fartyg ur trafik på grund av den pågående pandemin.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] wp:paragraph –>

Hampus Hagman (KD), frågar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om ministern och regeringen avser att förändra regelverket så att sjöfartsstöd tillfälligt kan betalas ut till rederier som tvingats ta fartyg ur trafik på grund av den pågående pandemin.

Han skriver bland annat att en förändring behöver komma till stånd skyndsamt:

”Transportsektorn har drabbats särskilt hårt, inte minst som en följd av den nödvändiga minskningen av resor, och därför har vissa extra stöd införts i denna sektor, såsom stödet till flyget. Men även sjöfartssektorn drabbas mycket hårt, och därför behövs åtgärder som särskilt stöder denna bransch.”

Hampus Hagman efterlyser i sin skrivelse en tillfällig ändring av reglerna för sjöfartsstödet så att det kan betalas ut även för personal som för närvarande inte är i arbete.

”Det svenska sjöfartsstödet betalas ut under förutsättning att fartygen är i trafik, vilket i nuläget innebär att det sjöfartsstöd som budgeterats för innevarande år i många fall nu inte betalas ut. Följden av det är att rederiernas kostnad för permitterade medarbetare nu ökar kraftigt, vilket kan få uppsägningar som följd. Det vore mycket olyckligt för de enskilda som drabbas, för den svenska sjöfarten och för alla dem som är beroende av att människor reser till och från Sverige.”

– Vi är tacksamma för att även Hampus Hagman lyfter denna fråga. En tillfällig förändring av sjöfartsstödsförordningen är helt central för att våra passagerarrederier ska överleva coronakrisen. Redan idag ser vi att fartyg har tvingats läggas upp och att minst 5.000 personer permitterats, varslats eller sagts upp. Vi vill inte att den siffra ska öka ytterligare och därför är en tillfällig ändring i sjöfartsstödet helt nödvändig, kommenterar Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart.

Anders Hansson (M) har likaså lämnat in skriftliga frågor på samma ämne till infrastrukturminister Tomas Eneroth respektive finansminister Magdalena Andersson (S).

Till finansministern lyder frågan: ”Kommer ministern att initiera en tillfällig förändring av förordningen om sjöfartsstöd i enlighet med delegationens förslag, och när kan vi i så fall förvänta oss ett sådant förslag på riksdagens bord?”.

Anders Hansson påpekar i sin skrivelse att trafiken ofrivilligt har lagts på land och att sjöfartsstöd i dagsläget således inte kan utgå, vilket måste förändras:

”För två månader sedan lämnade delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket in ett förslag som innebar en förändring så att sjöfartsstödet alltjämt kunde betalas ut. Regeringen har dock inte följt detta förslag eller agerat i samma riktning som delegationen föreslagit.”

Av Infrastrukturminister Tomas Eneroth frågar Anders Hansson: ”Ämnar ministern vidta några konkreta åtgärder och i så fall vilka i syfte att säkerställa att en tillfällig förändring av förordningen om sjöfartsstöd ytterst skyndsamt kan göras i syfte att säkra svensk sjöfart?”

Anders Hansson konstaterar även att rederierna blöder pengar, och att risken är uppenbar att svensk sjöfart kommer att påverkas negativt under längre tid:

”Infrastrukturministern har i medierna uppgett att regeringen är mån om att säkra sjöfarten under krisen. Detta till trots saknar branschen handfasta och direkta åtgärder för att göra just detta.”

– Att sjöfartskunniga politiker från flera olika partier förstår vikten av att sjöfartsstödsförordningen tillfälligt justeras är mycket positivt och min förhoppning är nu att regeringen, som länge haft frågan på sitt bord men inte lyckats ta den i mål ännu, förstår vikten av att ändring måste prioriteras för sjöfartens överlevnad och möjligheter att bidra till samhällets återgång till livet efter corona. Sjöfarten kan bidra till en mer hållbar återuppbyggnad även efter corona, men om inte förordningen tillfälligt förlängs är vi rädda för att svensk sjöfart, och i synnerhet den svenskflaggade, sargas allvarligt och inte på ett lika effektivt sett kan bidra till Sveriges AB:s konkurrenskraft i framtiden, säger Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]