Ytterligare ett rekordår

Preliminära siffror för 2007 bekräftar skandinaviska rederiers höga aktivitet och investeringsgrad. Enligt statistik som SST tagit fram, beställdes 339 fartyg och 13 borriggar och 560 andrahandsfartyg såldes vidare och bytte ägare. Det totala beloppet för nyinvesteringar uppgick till USD 17,9 miljarder för fartyg och 5 miljarder för offshoreriggar. Andrahandsförvärv genererade USD 7,8 miljarder. Samtidigt uppgick utförsäljningarna från regionen till USD 6,3 miljarder. När det gäller investeringar i fartyg (exkluderat offshoreriggar), svarar norska ägare för 67 procent, danska för 25 procent, svenska för sex procent och finska för två procent.Den totala omsättningen i den skandinaviska sjöfartsbranschen landade på omkring USD 37 miljarder för 2007, i det närmaste samma nivå som 2006, men en rejäl ökning från en nivå på USD fem miljarder 2001/02.