Ytterligare en Svitzer-bogserbåt säljs till Australien

Svitzer-koncernen har sålt ytterligare en bogserbåt i M-klassen till sin australiska operatör. Vid sidan av försäljningen av Svitzer Menja, kommer nu även Svitzer Mercur att överföras till Newcastle N.S.W. Bogserbåtarna kommer att börja operera från början av juli i år. För närvarande ligger båda bogserbåtarna förtöjda i Bremerhaven i väntan på att lastas på det tyskägda tunglyftfartyget Annegret för transport till Newcastle. Svitzer Menja och Svitzer Mercur är bland de senare leveranserna inom M-klassen från Shipyard Baltija, Klaipeda. Bogserbåtarna har ett Caterpillar-maskiner som utvecklar 4.200 kW med en dragningskraft på 70 ton.