Ytterligare emission för Svithoid Tankers

Svithoid Tankers i Stockholm genomför en garanterad emission med företräde för befintliga aktieägare. Totalt räknar man med att få in cirka 54 miljoner kronor. I emissionen finns teckningsoptioner som totalt kan ge ytterligare 60 miljoner kronor under 2009. Emissionen, som är den tredje på drygt ett år, görs för att säkra nybyggnadsprogrammet och förstärka balansräkningen. Rederiet håller också på att sälja sina tre största fartyg för att fokusera på tankfartyg under 5.000 ton dödvikt. Man överväger också att notera aktien på Oslo-börsen som ett alternativ i en framtida strategi.