Ystad Hamn behöver inte ha självkostnadspris

Högsta Domstolen (HD) slår fast att Ystads Hamn inte behöver tillhandahålla sina tjänster till självkostnadspris, som BornholmsTrafikken anser och därför har drivit saken hela vägen genom det svenska domstolsväsendet. Däremot säger HD att Ystads Hamn har monopol på marknaden på persontrafik till Bornholm. Det har BornholmsTrafikken hela tiden hävdat och de menar att hamnen därför kunnat ta ut för höga avgifter. ”...huruvida Ystad Hamn Logistik AB utnyttjat denna ”monopolställning” i sin prissättning mot BornholmsTrafikken. I denna del är ärendet återförvisat till tingsrätten i Ystad för utredning.”, skriver Ystads hamns vd Lars Börjesson på företagets hemsida.Tvisten har pågått sedan 2001. BornholmsTrafikken döms i HD att betala Ystads Hamns rättegångskostnader på SEK 75.000 kronor.