Fotograf: WWL ASA

Kategori: Politik | RoRo

WWL: ”Tonnageskatten ger bra förutsättningar”

Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA anser att den svenska tonnageskatten står sig i konkurrensen.

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat kommer Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (WWL ASA) att sätta in tio fartyg till svensk tonnageskatt. Detta kommer att ske från och med den 1 januari 2018. Samtliga fartyg är svenskflaggade.

Hero-fartyg

Dessutom kommer WWL ASA att sätta ett nybygge i svensk tonnageskatt. Av den så kallade Hero-serien (High Efficiency Roro) återstår fyra Post-Panamax-bilfartyg för leverans från Kina.

– Det ska komma en leverans i början på nästa år och då tänker vi ta in det fartyget också, säger Anna Larsson, Corporate Communication & CSR på WWL ASA, till Sjöfartstidningen.

Konkurrenskraftig

WWL ASA anser att tonnageskattesystemet i Sverige är konkurrenskraftigt.

– Det ligger i linje med andra europeiska tonnageskatteregler. För oss är det också viktigt att Sverige är politiskt väldigt stabilt och tonnagebeskattningsordningen ger stabila och bra förutsättningar för oss som företag, säger Anna Larsson.

Tio fartyg

De fartyg i den befintliga WWL ASA-flottan som efter årsskiftet sätts in i det svenska tonnageskattesystemet är Aniara, Carmen, Faust, Fedora, Fidelio, Figaro, Mignon, Oberon, Otello och Undine.