WWL stärker logistiken i USA

Wallenius Wilhelmsen Lines har ytterligare stärkt sin position som ledande logistikleverantör för fabriksnya bilar i Nordamerika genom köp av hälften av Distribution and Auto Service (DAS) från Nissan North America. Priset kommer att fastställas senare men bedöms hamna på USD 5–10 miljoner. Övertagandet görs den 1 maj. I affären ingår också Annacis Auto Terminals, ett dotterbolag till DAS. Totalt har DAS 1.200 anställda och man hanterar 1,6 miljoner bilar per år.