Fotograf: WWL

Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Hamn/Logistik

WWL satsar på Spanien

Wallenius Wilhelmsen Logistics är övertygade om att den spanska marknaden är på väg att återhämta sig och öppnar därför ett nytt lokalt branschkontor i Barcelona.

– Spanien och Portugal har lidit hårt av de senaste årens ekonomiska nedgång i Europa. En trend på senare tid är dock att bil- och utrustningsföretag har flyttat tillbaka sin produktion till Spanien, vilket har resulterat i en ökad export och ett större behov för logistiktjänster, säger Erik Noeklebye, WWL:s regionschef för Europa, och fortsätter: 

– Vi är dessutom övertygade om att den spanska ekonomin kommer att ta fart igen, och med en ökad köpkraft kommer det att bli en motsvarande importtillväxt. Och när en marknad växer i en sådan förväntad omfattning är det läge för oss att stärka vår kapacitet för att möta de logistikbehov våra kunder har både till sjöss och till land.

WWL har varit verksamma i Barcelona sedan 1987 genom agenten Agencia Maritima Espanola Evge S.A (Evge). Sedan 1999 har man dessutom haft ett nationellt transportföretag i Barcelona som har erbjudit lastbilstransporter och andra inrikes transporttjänster.  

Wallenius Wilhelmsen Logistics är ett joint venture-företag som ägs till hälften av det svenska rederiet Wallenius Lines och till hälften av norska Wilh. Wilhelmsen.